PRAKTYKI

Praktyka Korporacyjna, Fuzji i Przejęć (M&A)

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego spółkom publicznym oraz prywatnym na każdym z etapów ich rozwoju. Na przestrzeni lat klientami Kancelarii były zarówno podmioty krajowe i zagraniczne, które wspieraliśmy prowadząc bieżącą obsługę prawną, jak i doradzając przy różnego rodzaju procesach restrukturyzacyjnych. Wśród klientów Kancelarii wymienić można m.in. domy maklerskie, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz spółki publiczne.

Doradzamy przy ukształtowaniu optymalnej struktury prawnej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, spółki czy grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu optymalnych struktur prawno-podatkowych oraz potrzeb biznesowych klienta.

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników obejmuje między innymi:

 • doradztwo przy zakładaniu i rozwiązywaniu spółek;
 • bieżącą obsługę organów spółek, w tym prowadzenie posiedzeń, przygotowywanie projektów dokumentacji. uchwał oraz analiz na potrzeby działania organów;
 • procesy łączenia, podziału i przekształceń spółek prywatnych oraz publicznych;
 • optymalizację struktur wewnątrz grup kapitałowych;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz porozumień pomiędzy wspólnikami;
 • doradztwo przy emisjach akcji, obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych;
 • wsparcie prawne w ramach tworzenia i realizowania programów motywacyjnych, w tym opcji menadżerskich;
 • prowadzenie procesów przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) i przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (reverse squeeze out);
 • realizacja procesów umorzenia akcji i udziałów (buyback) oraz obniżania kapitału zakładowego spółek;
 • przygotowywanie regulacji wewnętrznych i wdrażanie zasad ładu korporacyjnego;
 • doradztwo przy realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne;
 • przeprowadzanie badań due diligence, w tym podmiotów nadzorowanych oraz
 • doradztwo w kwestiach odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych.

Zespół Praktyki M&A MWW wspiera swoich Klientów we wszystkich ich przedsięwzięciach inwestycyjnych prowadząc analizy due diligence, przygotowując projekty niezbędnych dokumentów, wspierając bądź prowadząc w ich imieniu negocjacje, czy w końcu uzyskując niezbędne zgody i zezwolenia. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno działanie w reżimach private equity, venture capital, jak i w obszarze rynku regulowanego.

Wsparcia udzielamy naszym Klientom na każdym z etapów rozwoju. Mamy doświadczenie zarówno w wspieraniu start-upów, jak i dużych spółek publicznych i grup kapitałowych. Każda transakcja wspierana jest multidyscyplinarny zespołem specjalistów między innymi z obszarów prawa konkurencji, pracy, własności intelektualnej, czy nieruchomości.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub zastanawiasz się, czy możemy Ci pomóc w doborze najlepszego rozwiązania skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi w Kancelarii MWW za prowadzenie praktyki.

Kierujący praktyką

Scroll to Top