KANCELARIA

Kim jesteśmy?

Założona w 2006 roku Małkowski Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych powstała z inicjatywy radcy prawnego Tomasz Matczuka, adwokata Piotra Wieczorka i radcy prawnego Pawła Małkowskiego. Od początku wdrażali oni w życie motto Kancelarii „Inne Podejście” zarówno w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz swoich klientów, jak w podejściu do swoich pracowników oraz współpracowników. Z małej grupy osób, przekształciliśmy się po prawie 15 latach wspólnej pracy w ponad 30 osobowy zespół świadczący pomoc prawną w szerokim zakresie, skoncentrowani na swoich wartościach, pozostając wiernymi swojemu podejściu do pracy i życia, a także utrzymując znakomite relacje z klientami z którymi często rozpoczęliśmy swoją przygodę w ramach MMW i kontynuujemy teraz w MWW.

Oczywiście kilkanaście lat istnienia to też ciągłe zmiany, tak przepisów prawa, jak i klientów, wspólników oraz pracowników MWW. Nie ulega wątpliwości, że wykształciliśmy i wychowaliśmy w tym czasie zacne grono prawników, którzy są filarami naszej Kancelarii, jak i innych, którzy z sukcesami zasilili grono innych podmiotów świadczących pomoc prawną. Nabraliśmy przez ten czas też życiowego doświadczenia, nie tracąc jednocześnie młodzieńczego zapału w dostarczaniu unikatowych rozwiązań dla naszych klientów.

Zadając sobie pytanie gdzie chcemy być za 5 albo 10 lat, to najchętniej w tym samym miejscu i z tymi samymi osobami, dostarczając tych samych wartości naszym partnerom co dotychczas, nie ulegając chwilowym modom i doskonaląc warsztat prawniczy na sukcesach naszych klientów.

Tomasz Matczuk
Wspólnik zarządzający

Piotr Wieczorek
Wspólnik zarządzający

Scroll to Top