PRAKTYKI

Praktyka Własności Intelektualnej i Technologii

Klienci MWW to przedsiębiorcy stale poszukujący ulepszeń, modernizacji swoich produktów i usług, a tym samym dążący do maksymalizacji zysku. Dla Klientów MWW oczywistym jest, że postęp technologiczny i zmiany socjologiczne wymuszają stałą innowacyjność, jako jedyną w zasadzie pewną drogę do gospodarczego sukcesu.

Przedsiębiorcy na całym świecie, także w Polsce, świadomi powyższych uwarunkowań, coraz większą wagę przykładają do ochrony swojej własności intelektualnej i przemysłowej przed niedozwolonymi naruszeniami ze strony osób trzecich, w tym konkurencji. Stała innowacyjność to stan implikujący konieczność ponoszenia ogromnych wydatków, zarówno w dziedzinie R&D, jak i w dziedzinie ochrony intelektualnej. Prawnicy Praktyki Własności Intelektualnej i Technologii wspierają Klientów w ich codziennych wyzwaniach związanych z zabezpieczeniem interesu prawnego i ekonomicznego.

MWW rozumie potrzeby swoich Klientów i angażuje wszystkie swoje zasoby, interdyscyplinarne doświadczenie i wiedzę tak, aby zapewniać Klientom bezpieczeństwo pasywne (ochrona danych, ochrona zasobów i systemów), jak i aktywne wsparcie w obronie interesów przedsiębiorców (problematyka nieuczciwej konkurencji, spory z zakresu własności przemysłowej).

Prawnicy Praktyki Własności Intelektualnej i Technologii współtworzą razem z Klientami unikalne rozwiązania technologiczne, biznesowe, przemysłowe. Bo w dzisiejszym świecie konkurencyjny produkt lub usługa to konglomerat składników technicznych, technologicznych, prawnych i biznesowych, który potrafi stawić czoła często nieuczciwej lub wrogiej konkurencji. W szczególności przejawy pracy twórczej, intelektualnej wymagają ochrony i zabezpieczenia od samego momentu powstania, jeszcze przed upublicznieniem, lub momentem rozpoczęcia oferowania. Prawnicy MWW rozumieją tę potrzebę i dostarczają Klientom odpowiednie rozwiązania.

Wreszcie, produkt innowacyjny to produkt wpisujący się w często trudno uchwytną modę lub zmienne nastawienie odbiorcy. To także produkt kreowany i działając w niedostatecznie uregulowanym środowisku prawnym. Tak jest na przykład z płatnościami mobilnymi, które w Polsce – jako lider – rozwija jeden z Klientów MWW, korzystając ze wsparcia, doświadczenia MWW. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub zastanawiasz się, czy możemy Ci pomóc w doborze najlepszego rozwiązania skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi w Kancelarii MWW za prowadzenie praktyki.

Kierujący praktyką

Scroll to Top