PRAKTYKI

Praktyka Przemysłu, Budownictwa i Infrastruktury

Zespół MWW dedykowany do świadczenia pomocy w zakresie zagadnień Przemysłu, Budownictwa i Infrastruktury wspiera wszystkich uczestników projektów inwestycyjnych związanych z wytwarzaniem instalacji przemysłowych, obiektów infrastruktury i innych obiektów budowlanych – począwszy od właścicieli, inwestorów, deweloperów, przez firmy projektowe, generalnych wykonawców i wykonawców, banki finansujące aż po ubezpieczycieli.

Projekty inwestycyjne w przemyśle, infrastrukturze i budownictwie charakteryzują się znaczną złożonością, nie tylko z uwagi na warstwę techniczną projektów, ale także (lub być może przede wszystkim) z uwagi na zaangażowanie w takie projekty ogromnych środków finansowych i wielu stron, o rozbieżnych potrzebach i uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych. W takiej sytuacji rola doradcy prawnego to rola nie tylko ograniczająca się do świadczenia pomocy prawnej w czystej postaci. Rolą doradcy prawnego – którą MWW rozumie i realizuje z sukcesem – jest także zapewnienie Klientowi możliwości skorzystania z doświadczenia biznesowego, znajomości rynku i strategii oraz umiejętności powiązania wszystkich tych aspektów w jeden, skuteczny mechanizm negocjacyjny.


MWW uważnie wysłuchuje potrzeb swoich Klientów, starając się zrozumieć potrzebę biznesową w celu dopasowania najbardziej wydajnych mechanizmów prawnych w celu zrealizowania tej potrzeby.

Rynek inwestycji przemysłowych, budowlanych i infrastrukturalnych to rynek niejednorodny, oparty o i angażujący normy i mechanizmy prawne prawa powszechnego (od powszechnych norm prawa cywilnego, przez prawo publiczne, administracyjne do norm środowiskowych, związanych z ochroną wartości kulturowych), jak również bogato czerpiący z doświadczenia i dorobku branżowego, norm zwyczajowych, sztuki budowlanej, regulacji związkowych czy pan-narodowych wzorców i standardów. Zespół Praktyki Budownictwa i Infrastruktury MWW udostępnia swoim Klientom swoje interdyscyplinarne doświadczenie i wiedzę zbudowane na wszystkich tych prawnych i pozaprawnych elementach.

Doradzamy w projektach związanych z budową nowych boków energetycznych i innych źródeł energii, instalacji rafineryjnych, urządzeń i infrastruktury dla sektora wydobywczego ropy i gazu, dróg, sieci przesyłowych, budynków mieszkalnych i innych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub zastanawiasz się, czy możemy Ci pomóc w doborze najlepszego rozwiązania skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi w Kancelarii MWW za prowadzenie praktyki.

Kierujący praktyką

Scroll to Top